Kritik mot utebliven massage

På socialförvaltningen i Västervik protesterar nu många anställda mot ledningens planer på att slopa massage som friskvård och protestlistor går nu runt på arbetsplatserna inför socialnämndens möte nästa vecka.

Jörgen Olsson socialchef menar att eftersom bara 500 av de 1500 inom förvaltningen har massage ska ingen ha det.

- Massagen kan säkert vara bra för de som jobbar mycket vid datorn och har tunga lyft, men vi vill nu satsa på gemensamhetsskapande friskvård för alla anställda, säger Jörgen Olsson.