Joy Rahman har släppts fri

Den livstidsdömde hemvårdaren Joy Rahman har försatts på fri fot i avvaktan på dom. Det beslutade Svea hovrätt idag, och det innebär sannolikt att han kommer att frias helt och hållet.
Det var 1993 som en kvinnlig pensionär mördades i Sätra i södra Stockholm. Året därpå dömdes Rahman i både tingsrätt och hovrätt mot sitt nekande. Högsta domstolen beviljade tidigare i år resning sedan nya tekniska undersökningar och vittnesmål presenterats. Hovrättens dom kommer den 21 ma