Nordendorph vägrar kommentera sin dom

Skyldig på två av fyra åtalspunkter. För bedrägeri mot försäkringskassan och för urkundsförfalskning. Det blev domen mot den förra socialdemokratiska kommunpolitikern Helen Hagström-Nordendorph i Uddevalla. Nordendorph själv har valt att inte kommentera domen utan hänvisar till sin advokat Lennart Borgland som SR Väst förgäves har sökt för en kommentar.

Helen Hagström-Nordendorph fälls alltså för bedrägeri mot försäkringskassan. Hon har genom vilseledande fått ut sjukpenning och föräldrapenning som hon inte varit berättigad till. Det handlar om ersättningar i storleksordningen 115 000 kronor som Försäkringskassan har återbetalningskrav på.
Nordendorph var också åtalad för att på samma vis ha lurat också Uddevalla kommun att betala ut ersättning för förlorad arbetsinkomst från hennes ordinarie arbetsgivare SSU, när hon hade politiska uppdrag. Beloppet handlar om cirka 58 000 kronor. Men några sådana löneavdrag från SSU gjordes inte. Hon fick alltså dubbla ersättningar. Men på den punkten ogillar tingsrätten åtalet.

Därför att att Uddevalla kommun inte utövat någon som helst kontroll, som det står i domen, och genom att kommunen haft ett otydligt regelsystem för begreppet förlorad arbetsinkomst. Ogillas gör också åtalet för undertryckande av urkund, det vill säga att Nordendorph skulle ha undanskaffat för henne komprometterande bokföring från SSU. Åklagaren har inte lyckats styrka att det är Nordendorph som röjt undan den försvunna bokföringen. Men Nordendorphs fälls på ytterligare en åtalspunkt - urkundsförfalskning. Hon har förfalskat 16 namnteckningar i smband med lönerekvisitioner för henne själv som lönebidragsanställd på SSU. Påfölljden blir villkorlig dom - vilket också åklagaren yrkat - plus 80 dagsböter på 130 kronor. Nordendorph ska dessutom betala 25 000 kronor av den totala kostnaden för hennes försvarsadvokat, som uppgick till litet drygt en halv miljon kronor.