Brist på officerare i höst

Riksdagens försvarsbeslut i december förra året skulle leda till att omking 2 500 officerare skulle bli utan jobb. Nu ser det ut som om det inte behövs några uppsägningar eftersom många slutar fivilligt.

Peter Löfvendahl förbundsdirektör på Officersförbundet säger till tidningen Norrbottens-Kuriren att det istället kan komma att bli brist på officerare redan till hösten.