Undantagstillståndet hävt i Nepal

Nepals Kung, Gyanendra, hävde på lördagen undantagstillståndet som han utlyst när han tog över landet.

Kungen avsatte regeringen den 1:a februari eftersom den, enligt kungen, inte lyckats kväsa ett maoistiskt uppror som pågått sen 1996 och som krävt 11.000 människors liv.
Både inhemska och utländska kritiker säger att kungens maktövertagande strider mot konstitutionen.