Färre ålyngel efter Öresundsbygge

Bygget av Öresundsbron ledde till att invandringen av ålyngel genom Öresund minskade kraftigt. Det finns också risk att bron påverkar torskreproduktionen i Östersjön framöver, skriver Fiskeriverket i ett pressmeddelande.

På fredagen lämnade verket sitt utlåtande av Öresundsbrons effekter på fisk och fiske till Miljödomstolen. Bakom bedömningarna ligger tolv års undersökningar.

De flesta fiskbestånd berörs inte, enligt Fiskeriverket. Undantaget är ålen där verket föreslår att man sätter ut importerat ålyngel motsvarande den förlust på 40 miljoner yngel som gjordes under brobygget.

Fiskeriverket föreslår också en årlig avgift, för all framtid, på en miljon kronor. Detta för allmän fiskeskada, främst på torskreproduktionen i Östersjön.