Hedersrelaterat våld kräver akuta insatser

Länsstyrelserna har i uppdrag att förebygga hedersrelaterat våld, därför hölls på fredagen ett seminarium i Alvesta för att öka kunskapen om problemet.

Flera länsstyrelser deltog i seminariet bland annat länsstyrelsen i Blekinge.

En av dem som föreläste var Vidar Vetterfalk som arbetar för Rädda barnen och han anser att det krävs ännu större insatser från samhället.

– De insatser som görs nu är det akuta, att ta hand om de flickor som är utsatta, säger han.

Det som också är viktigt är ett förebyggande arbete, anser han.

Det är bråttom, många flickor och kvinnor mår dåligt av hot och våld, det säger Therese Magnusson från länsstyrelsen i Karlskrona.

– Man märker i skolorna att det finns ett förtryck, ungdomar söker upp skolsköterskor och kuratorer där de söker hjälp, säger hon.