Banverket vill spara på Bräkne-Hoby

Blekingetrafiken protesterar mot besparingar på Bräkne-hoby station.

Elektrifieringen av kustbanan har blivit dyrare än beräknat och Banverket måste nu spara.

Banverket vill spara in tio miljoner i Bräkneby-Hoby och det skulle innebära att det inte blir något perrongtak och lutningen på plattformen består.

Blekingetrafikens styrelse är besviken och menar att tio miljoner är en liten summa i en budget på 800 miljoner.

Blekingetrafiken vädjar nu till Banverket att tänka om och spara på något annat.