Träd på Björnön får avverkas

Västerås stad får hugga ner 43 hektar träd på naturreservatet Björnön för att göra inflygningarna säkrare till Västerås flygplats. Det beslutade länsstyrelsen idag.
Länsstyrelsen godkänner även den hårt kritiseserade miljökonsekvensbeskrivning som Västerås stad har lagt fram. Men avverkningen måste ske med minsta möjliga skada på naturmiljlön och med hänsyn till friluftslivet på Björnön.