Bättre samarbete mellan lärosäten i sydost

Samarbetet mellan universitetet i Växjö och högskolorna i Kalmar och Blekinge ska bli bättre, och på fredagen hölls ett första möte med de tre rektorerna.

Tanken med samarbetet är bland annat breddad utbildning och mer forskningsresurser. Till exempel ska en student i Växjö i framtiden även kunna läsa vissa kurser i Kalmar och Blekinge.

-Förhoppningsvis innebär det att de ska kunna förflytta sig mellan lärosätena, för att ta vissa kurser i Kalmar där Kalmar är bäst på att ge de kurserna, i Blekinge där Blekinge är bäst, och stanna hemma i Växjö och ta de kurser som vi är bäst på, säger Johan Sterte, rektor vid Växjö universitet.