Hamnarbetare utsätts för nervgifter

Hamnarbetare i Sverige utsätts för nervgifter när de öppnar containrar som är gasade med giftiga kemikalier för att skydda mot skadedjur.

Transportarbetarförbundet vet att medlemmar drabbas av illamående och huvudvärk men Kemikalieinspektionen eller Arbetsmiljöinspektion känner inte till omfattningen.

Annika Nantin som är inspektör på Livsmedelsverket blev förgiftad när hon skulle inspektera en container från Turkiet.

– Jag öppnade containern och kände med detsamma en stickande lukt. Jag smällde igen dörren omedelbart men ändå blev jag dålig. Gasen gjorde mig mycket, mycket trött, säger hon.

Finns inga internationella regler
Gasen som Annika Nantin andades in var aluminiumfosfid.

– Den är ansedd som mycket farlig, den är klassad som nervgift, säger hon.

Enligt Kemikalieinspektion finns det regler inom EU för vilka medel som får användas men det finns inga internationella regler.

En stor del av de containrar som kommer till svenska hamnar varje år kommer från Asien och det framgår sällan om de gasats.

Få gasade containrar blir märkta
Det har aldrig gjorts någon större undersökning av de containrar som kommer till Sverige, men holländska miljödepartementet undersökte slumpvis 300 containrar i Rotterdam och var femte innehöll rester av bekämpningsmedel.

Containrar har sprutats med kemikalier sedan andra världskriget för att förhindra att smitta och ohyra sprids. Men eftersom så få är märkta kan de som jobbar i hamnarna inte veta om de gasats.

– Det enda vi vet är att containrarna ska tömmas. Ibland kommer väldigt skarpa lukter fram. Men man får hålla för näsan och göra sitt jobb, säger Louise och Marita Persson som jobbar i Malmö hamn.

”Ingen vet hur de påverkas på lång sikt”
Roger Jönsson är skyddsombud för Transportarbetareförbundets avdelning två i Malmö och han menar att ett problem är att så få hamnarbetare anmäler att de drabbas av illamående och huvudvärk.

– Man blir illamående och man får andnöd men det går ofta ganska snabbt över. Men hur det påverkar på längre sikt tror jag inte det är någon som vet.

Arbetsmiljöverkets chef Kenth Pettersson känner inte till problemet men kommer att snarast ta kontakt med de företag som ansvarar för transporten av containrarna.

– Vi kommer nu att ta kontakt med arbetsgivaren om det här för att ta reda på om företagen gjort en riskbedömning. Sedan har vi en rad maktmedel att ta till, i värsta fall kan vi stoppa arbetet om det skulle visa sig vara riktigt farligt, säger han.

Jens Ericson, Malmö
jens.ericson@sr.se