Laxyngel och avloppsvatten i Motala ström

Samtidigt som föreningen City fiske släpper ut 10 000 laxyngel i strömmen i Norrköping idag fortsätter avloppsvatten att läcka ut ett par hundra meter därifrån.

Maria Rotman på Norrköpings vatten AB säger att det är en privat fastighet som har kopplat ett avloppsrör till en dagvattenledning som sedan mynnar ut i strömmen. Hon tror att det är den sista fastigheten som är felkopplad och att utsläppet ska upphöra när felet är åtgärdat. Trots att felkopplingar av avloppsvatten existerat i flera år så tycker inte miljö och hälsoskyddskontorets chef, Lennart Forsell, att det är aktuellt med något föreläggande då han tror att Norrköpings vatten gör vad de kan för att stoppa utsläppen.