Elavstängning får kritik av JO

En handläggare på socialförvaltningen i Karlshamn får kritik från justitieombudsmannen, JO, efter att en 87-årig man i kommunen fick sin el avstängd mitt i vintern.

När personal från hemtjänsten i Karlshamn kom hem till den ensamstående 87-åringen i Karlshamn låg han i sin säng i ett fullständigt utkylt rum.

Karlshamns energi hade brutit strömmen på grund av en obetald elräkning på 1 370 kronor trots att det var mitt i vintern.

Bolaget hade i förväg meddelat socialförvaltningen att strömmen skulle stängas av inom kort. Kort blev i det här fallet dagen därpå.

Först fyra dagar senare blev hemtjänsten varse om energibolagets åtgärd och kunde ingripa. Socialförvaltningen betalade räkningen och strömmen kopplades på igen.

Den handläggare på förvaltningen som först fick besked om avstängningen försökte ringa både 87-åringen och hemtjänsten men fick inget svar. Tjänstemannen lämnade då ett meddelande i hemtjänstens röstbrevlåda, skriver Sydöstran.

JO anser att handläggaren skulle ha varit mer ihärdig och borde ha tagit reda på exakt när Karlshamns energi tänkte bryta strömmen. Då hade han kanske agerat snabbare och mer resolut.

Men JO nöjer sig med detta påpekande eftersom socialförvaltningen nu har ändrat sina rutiner för att undvika liknande händelser.