Cykelprojekt för arbetslösa läggs ner

Det blir ingen cykeltur mellan Haparanda och Ystad för långtidsarbetslösa och sjukskrivna ungdomar i Eslövstrakten. Meningen var att sammanlagt 96 ungdomar som står utanför arbetsmarknaden skulle cykla genom Sverige för att på så vis få in en fot i arbetslivet igen. Men intresset för att delta var för lågt, så nu har Försäkringskassan i Eslöv lagt ner projektet.

– Det känns bittert. Vi ville ju verkligen göra någonting för de arbetslösa och sjukskrivna. Vi har trott stenhårt på projektet, säger projektledaren Olle Rosengren på Försäkringskassan. Han framhåller också att projektet hade varit billigt och kostnadseffektivt att genomföra.

Han förklarar det skrala intresset med att många av de arbetslösa och sjukskrivna ungdomarna man vände sig till har barn och husdjur att ta hand om vilket gjorde det svårt för dem att komma loss för en månadslång cykeltur på 180 mil genom Sverige.

Inför projektstarten i början av april köptes bland annat 24 cyklar och annan utrustning in till en sammanlagd kostnad av 113 000 kronor som Europeiska Socialfonden betalar. Nu är förhoppningen att cyklarna ändå ska komma till användning.

– Jag kommer att lägga ett förslag till Försäkringskassans ledning att nyttja utrustningen för att förebygga ohälsa i vår egen organisation, t ex att man ska byta ut bilen mot cykel för att ta sig till arbetet, säger Olle Rosengren.