Ulricehamn inför alkoholfria zoner

Ulricehamns kommun ska införa så kallade alkoholfria zoner. I ett samarbetsprojekt med näringslivet gäller det att identifiera situationer i livet där alkohol absolut inte bör förekomma, till exempel i arbetslivet, i samvaro med barn och unga och inom idrotten.

Projektet heter Av och till och bygger på ett norskt koncept. Man har fastslagit åtta zoner - platser eller tillfällen - där akolhol inte bör förekomma överhuvudtaget. De är: vid graviditet, i trafiken, i arbetslivet, vid båt- och badliv, inom idrotts- och friluftsliv, i samvaron med barn och unga, vid konflikter och vid sorg och depression.
Folkhälsoplanerare Britt Thorell i Ulricehamn säger att vid dessa tillfällen kan det vara till skada för en person eller andra i dess närnhet om alkohol finns med i bilden.
Projektet börjar i slutet av maj och ska pågå i tre år till att börja med. Rent konkret kommer kommunen och näringslivet i samarbete finnas med vid olika arrangemang för att informera om alkohol och nykterhet. Man hoppas med det kunna ändra attityden till alkohol och på sikt få ner alkoholkonsumtionen.