Hårda besparingar i kommunen

Kommunens krisgrupp är nu klar med sitt förslag till sparpaket. 57 miljoner ska sparas. Besparingarna skall främst göras inom vård och sjukvårdsektorn. t.ex ska man se över bemanningen inom omsorgen. Personalinskränkningar med andra ord.
Den planerade nattpatrullen på mellersta Gotland blir inte av. Inom hälso och sjukvårdsförvaltningen vill krisgruppen se över hela vården. Tandvårdsklinikerna i Ljugarn, Lärbro, och Fårösund läggs förmodligen ner. Distrikssköterskemottagningen på Fårö, Ljugarn och Burgsvik ska också ses över, vilket lär betyda att de försvinner. Även vårdcentralen på Bredgatan och i fårösund ska ses över. 34 miljoner väntas spara inom sjukvården. I skolans värd ska elevestödjarna bort, , den pedagogiska stödverksamheten minska, gymnasielinjerna ska bli färre och antalet skolor ska minska. Besparingarna måste till för att budgeten skall vara i balans för att undvika statligt ingripande. Idag på eftermiddagen tog kommunstyrelsen ställning till förslagen och på måndag ska fullmäktige fatta beslut om besparingarna.