Bättre belysning på gång- och cykelvägar

Det kan bli ytterligare 6 miljoner till bättre belysning av gångvägar och cykelvägar i Göteborg.

Det är innebörden i ett tjänstemannaförslag som Göteborgspolitikerna har att ta ställning till.

Redan har 37 miljoner kronor öronmärkts för projektet ”Trygg vacker stad” och dom sex miljonerna ingår i samma pott.

Trygg vacker stad är ett projekt vars driftbudget för i år omsluter 37,2 miljoner. Det pengar som ska göra stadsrummet till ett tryggare och säkrare rum att vistas i. Mer belysning runt bl.a cykel och gångvägar, mindre buskage och dolda vrår är några av åtgärdena.

En betydande kvaliteteshöjning av det offentliga stadsrummet är målet. Men det finns många mil med gångvägar och cykelvägar inom staden, och till dom belysningsprojekt som nu påbörjats anses det att ytterligare sex miljoner kronor behövs.

Det blir Park och Naturnämnden som får fördela pengarna dom sex nya miljonerna om politikerna i några av de tyngre nämnderna tycker som tjänstemännen. Stadsdelar som närmast berörs är Lundby, Härlanda, Örgryte, Gunnared, Lärjedalen, Älvsborg och Majorna.