Sverige

Hotade samfund kan få säkerhetsbidrag

2:53 min

Från och med 2015 kommer det vara möjligt för religiösa samfund i Sverige att få statliga bidrag för säkerhetsåtgärder. Bakgrunden är de senaste årens utveckling där framförallt muslimer och judar och deras religiösa lokaler angrips.

I april i år gav dåvarande integrationsministern Erik Ullenhag nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, i uppdrag att kartlägga främlingsfientliga handlingar mot trossamfund. I november presenterades rapporten.

– Vi kan konstatera att under de senaste åren och särskilt under det senaste året har fler och fler hatbrott ägt rum, både mot lokaler men också mot enskilda personer som man kan identifiera som religiösa, säger Åke Göransson, generalsekreterare för SST.

Många utsatta för skadegörelse och hot

I rapporten citeras bland annat en enkätundersökning som Islamiska samarbetsrådet gjorde i våras. Där uppgav 66 procent, eller 73 stycken av de muslimska församlingar som hade svarat att de hade drabbats av någon form av skadegörelse medan 44,5 procent uppgav att de hade mottagit någon form av hot.

Hittills har det inte varit möjligt för SST att ge bidrag för säkerhetsåtgärder, men i regleringsbrevet för nästa år står nu att minst tre miljoner kronor av det totala stöd på strax över 82 miljoner som ges till olika samfund, ska användas för säkerhetshöjande åtgärder.

Pengar till säkerhetsglas och larm

– Det kommer ju inte att vara pengar till att anställa personer, vakter och så, utan det kommer att vara till exempel att få säkerhetsglas eller säkerhetsdörrar, larm eller att man kan blockera så att bilar inte kan åka fram till entrén eller liknande saker, säger Åke Göransson.

Tidigare har judiska församlingar i Sverige kunnat få den här typen av stöd. Det har skett genom enskilda regeringsbeslut, dels under 2011 och 2012 då fyra miljoner kronor avsattes och dels i augusti i år då två miljoner kronor avsattes.

Inget säkerhetsbidrag till Eslöv och Eskilstuna

Det är bara de församlingar som i övrigt har rätt att få statsbidrag för sin verksamhet som också kan få bidrag för säkerhetsåtgärder. Många är dock inte med i de bidragsberättigade samfunden. Så är till exempel fallet för moskéerna i Eslöv och Eskilstuna som senast drabbats av misstänkt anlagda bränder.

Än så länge är det inte riktigt klart på vilket sätt SST kommer att fördela säkerhetspengarna, men generalsekreteraren Åke Göransson tror inte att miniminivån på tre miljoner kronor kommer att räcka.

– Nej, det kommer den säkert inte, men det kommer i alla fall att vara en viss hjälp och det är också, vilket också är mycket viktigt, en tydlig politisk markering, ifrån regeringen, från den här regeringen liksom också den förra regeringen som gav oss ett uppdrag att göra en kartläggning som vi presenterade i november som också lite grand är bakgrunden till att vi får de här pengarna och det här uppdraget.