Konflik om renbete

Den första maj verkar blir en dag av konflikter för renägarna i Sverige.

I Härjedalen vill markägarna från och med söndag ha betalt för att renarna ska få beta, men parterna kommer inte överrens och frågan får troligen avgöras i domstol.

Fån och med söndag finns det heller inget avtal som styr dom svenska renägarnas rätt till bete på den norska sidan. Förhandlingarna har kört fast även där.

Det norska stortinget förbereder just nu en lag som som skulle betyda att avtalet från 1972, som begränsar dom svenska renägarnas rätt till betesmark i Norge, ska fortsätta att gälla i Norge. Men till dess har dom svenska renägarna rätt till betesmark i Norge enligt Lappkodicillen, en över 250 år gammal lag