Få arbetslösa söker jobb i Blekinge

Arbetslösa i Blekinge är bland de sämsta i landet på att söka jobb. Det visar en enkät som AMS gjort.

53 procent av dem som svarade hade inte sökt ett enda jobb den senaste månaden.

– Under en månad kan jag strunta i att söka jobb, medan en annan månad kan jag söka flera jobb, säger Roger Petersson i Karlskrona som har varit arbetslös i tre år.

Biträdande länsarbetsdirektör Christer Kihlström menar att det är viktigt att vara aktiv i sitt jobbsökande och flexibel när det gäller både arbetsort och yrke. Och han efterlyser en mer nyanserad bild av de arbetslösa.

– Det kan lätt bli så att man drar alla arbetslösa över en kam och säger att de söker inte arbete. Min bild är att de som är arbetslösa vill ha ett arbete, säger han.

Enligt honom måste man ta med i bilden att det kanske inte har funnits lämpliga jobb att söka under den här perioden.