Ny rektor på Högskolan kan dröja

Det kommer att ta tid att få en ny rektor på plats till högskolan i Borås. Högskolans styrelse leder arbetet, och enligt ordföranden Gun Hellsvik är det absolut viktigaste kravet att även nästa rektor vill leda arbetet med att utveckla högskolan till professionsuniversitet.

Att få en ny rektor efter nuvarande Said Irandoust som fått nytt jobb i Thailand dröjer kanske så länge som uppemot ett år. Att det tar så lång tid är naturligt enligt Gun Hellsvik.
- Det är många som ska säga sitt under processens gång, säger hon. Dessutom kan det ta tid att få hit den person som utses, eftersom det är sannolikt att personen ifråga har andra uppdrag som tar tid att avveckla.
I slutändan är det högskolans styrelse som har mest att säga till om när det gäller ny rektor - även om själva beslutet ligger hos regeringen.
Reporter: Gunnar Fägersten Novik
gunnar.f.novik@sr.se