Påskuppropet avslutas

På söndag (1 maj) avslutas det så kallade påskuppropet. Sedan mitten av mars har svenska kyrkor gått samman i en kampanj för alla de flyktingar som fortfarande väntar på besked om de får stanna i Sverige eller inte.

Det handlar om ungefär 10 000 människor som kyrkorna vill ge amnesti på ett bräde, och som isåfall skulle få stanna här.

- Det är många som spontant kommer och säger att ”det är bra att ni äntligen säger någonting, att kyrkan står upp för de här sakerna. Sedan finns det också invandrarfientliga grupper som säger att detta ska ni inte hålla på med, säger Västerås stifts biskop Claes-Bertil Ytterberg.

1 januari 2006 läggs Utlänningsnämnden, dit man överklagar om man inte får uppehållstillstånd, ned. Istället ska domstolar avgöra vem som ska få asyl eller uppehållstillstånd. Inför den förändringen vill påskuppropet låta alla som vägrats asyl i Sverige stanna och samlar namnunderskrifter för att väcka opinion. Officiellt avslutas uppropet nu den 1 maj, men bara för att själva uppropet upphör, kommer man inte sluta kämpa för de asylsökande.

- Jag tror inte att de som inte kan acceptera påskuppropets argument är emot att få en humanare asylpolitik, säger Claes-Bertil Ytterberg. - Det är bara det att vi är oense om hur det ska gå till. Vi är otåliga för vi vet att många människor far så illa nu så vi har inte tid att vänta, säger Claes-Bertil Ytterberg.

Bakom påskuppropet står bla svenska kyrkan, missionskyrkan, katolska kyrkan, serbiskortodoxa kyrkan och Sveriges muslimska råd. Namnunderskrifterna från uppropet lämnas över till regeringen den 16 maj.