Östersundsforskare studerar krisberedskap

Efter den senaste tidens svåra katastrofer, som till exempel tsunamin i Thailand, satsas nu på forskning för bättre krisberedskap.

En av de forskare som fått pengar för det är Anna Olofsson, sociolog och universitetslektor på Mittuniversitetet i Östersund.

Hon ska i två år forska om kriskommunikation utifrån ett mångkulturellt perspektiv.

Det innebär bland annat studera hur kommunerna hanterar personer med invandrarbakgrund i sin krisberedskap.