Landshövdingen kräver att Meråkerbanan förbättras

Rösterna höjs för att Meråkerbanan i Norge ska rustas upp.

Kravet kommer från de båda landshövdingarna Maggi Mikaelsson i Jämtland och Gerhard Larsson i Västernorrland, samt Rikstrafikens generaldirektör Staffan Widlert.

Meråkerbanan, som är en del av leden för godstransporter mellan Norge, Sverige och Finland, har i dag av sämre standard och betraktas som en flaskhals.