Ökad hemlöshet i Malmö

Hemlöshet är ett växande problem i hela Malmö. En ny rapport visar att situationen är den värsta hittills.
Flest hemlösa finns i Södra Innerstaden och i Centrum, men även i Fosie och Hyllie saknar allt fler permanent boende. Nästan 500 barn är hemlösa, merparten av dem eftersom deras föräldrar saknar bostad. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år. I stadsdelen Rosengård finns över 100 barn som är hemlösa. Stadsdelsförvaltningen har nu beslutat hyra en del av en flyktingförläggning i Malmö för att komma bort från boendet på hotell - för det är där barnen drabbas värst. Man har nu beslutat att alla lägenheter eller lokaler som kan användas som lägenheter måste anmälas till socialförvaltningen. Enligt Inger Leite, socialchef på Rosengård, är grundproblemet bristen på bostäder. Det finns andra stadsdelar i Malmö där hemlösheten ökar mer än på Rosengård, men det är på Rosengård som det finns flest hemlösa familjer med barn. Många hemlösa bor hos släkt och vänner. Enligt statistiken är antalet ensamma barn och ungdomar som är hemlösa 32 stycken.