Inexakonkursen tar tid att avsluta

Det kommer att dröja ända till nästa år innan Inexakonkursen i Luleå kan börja summeras. Inexa Profiler försattes i konkurs av ägaren Karl David Sundberg och drygt 300 anställda blev utan jobb.

Valsverket försattes i konkurs för fyra år sedan och en tvistefråga som varit svår att lösa är huruvida ägaren Karl David Sundberg har förtursrätt till de 120 miljoner kronor, som hans moderbolag lånade ut till dotterbolaget Inexa Profiler i Luleå.

Konkursförvaltaren Greger Lundmark anser att moderbolagets fordran inte är prioriterad och vill dela ut pengarna till andra fordringsägare. Det är ett invecklat och stort mål som parterna ska förhandla sig igenom. Preliminärt blir det huvudförhandling i slutet av januari nästa år.

Valsverket i Luleå ägdes till en början av Norrbottens Järnverk om numera heter SSAB, sen av bland andra SKF som gav valsverket namnet Ovako Profiler. För att förhindra nedläggning och för att rädda som många jobb som möjligt vid valsverket fick Karl David Sundberg köpa företaget för en symbolisk summa 1991.

Inexa hade tillverkning i Luleå fram fram till konkursen och nedläggningen 2001.