Så var livet på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

6:06 min

Den numera nedlagda Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning var länge stadens dominerande tidning, innan GP på 1930-talet gick om och blev större. År 1934 gjorde Radiotjänsts reporter ett besök i Handelstidningens hus i Nordstan.

Att göra en tidning förr i tiden var inte som idag en helt datoriserad process, utan det krävdes flera olika led och en hel del personal. I tidningens sätteri, överfördes journalisternas maskinskrivna manus, bokstav för bokstav till ord i bly som kunde tryckas. 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, oftast kallad GHT eller bara Handelstidningen grundades redan 1832 och tidningen hade sina lokaler i Sveriges förmodligen första specialbyggda tidningshus på Köpmangatan 12 i Nordstan, alltså mellan Kronhuset och Ostindiska huset – samma hus där GT hade sin redaktion fram till 1981, GT som förresten startades av Handelstidningen år 1902.   

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning upphörde som dagstidning 1973 då den blivit utkonkurrerad av Göteborgs-Posten, men fortsatte som veckotidning fram till 1984 då plötsligt GHT återuppstod som dagstidning för en kort tid, en stor satsning som dock bara höll 139 dagar innan Handelstidningen gick i konkurs och försvann för alltid.

Idag förknippas Handelstidningen kanske mest med sin chefredaktör under många år Torgny Segerstedt och dennes konsekventa kritik av och motstånd mot nazismen under 1930- och 40-talet. Men man ska inte glömma alla andra redaktörer, typografer och springpojkar och andra som under en stor del av 1800 och 1900-talen gjorde en av Sveriges mest ansedda tidningar som fram till 1932 hade Göteborgs största upplaga.