Textilier nytt vapen mot sjukhussmitta

1:36 min

Textilier som avger goda bakterier kan komma att bli ett nytt vapen i kampen mot infektioner som sprids på sjukhus. Det är målet med ett nytt forskningsprojekt som leds av Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP). 

– En ny idé som vi ska jobba med för att bekämpa sjukdomsframkallande bakterier på sjukhusen, är att använda andra bakterier, förklarar Vincent Nierstrasz, professor på Textilhögskolan i Borås.

Tanken är att de goda bakterier man ska tillsätta, ska svälta ut de dåliga bakterierna genom att de konkurrerar om den näring bakterierna behöver för att växa.

– Vi inför konkurrens om näringen. Alla bakterier behöver näring för att växa.

Trots att det olika håll har gjorts satsningar på bland annat förbättrad handhygien bland vårdpersonal och bättre städning på sjukhusen, så fortsätter vårdrelaterade infektioner att vara ett stort problem i den svenska vården.

Enligt en uppskattning av Sveriges kommuner och landsting så orsakar infektioner som sprids på sjukhusen varje år omkring 750 000 extra vårddagar till en kostnad av mellan sex och sju miljarder kronor.

Den främsta anledningen till att man nu i forskningsprojektet I-tex väljer att jobba med just textilier i kampen mot vårdrelaterade infektioner, är att textilier utgör en stor del av patienternas närmiljö på sjukhusen. Det handlar bland annat om lakan, draperier och vårdpersonalens kläder.

Målet är att utveckla textilier som antingen kan absorbera bakterier, hämma deras tillväxt eller avge goda bakterier som konkurrerar ut de dåliga.

Textilhögskolan i Borås är en av totalt 14 partners som deltar i forskningsprojektet. Koordinator för projektet är Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP), där Ulla Elofsson är projektledare.

– Vi hoppas att vi ska kunna ta fram prototyper som så småningom ska kunna bli producerade och upphandlade av vården. Och att de produkterna faktiskt ska göra skillnad när det gäller vårdrelaterade infektioner, säger Ulla Elofsson.

När det gäller just möjligheten att bekämpa onda bakterier med goda, så är professor Vincent Nierstrasz i Borås optimistisk.

– Försök som gjorts på sjukhus i andra länder där man tillsatt goda bakterier med hjälp av olika rengöringsmedel har varit väldigt lyckosamma. Så vi är ganska säkra på att det kommer att fungera att också använda sig av textilier, säger han.