Jämlikheten når inte alla landstingsstyrelser

Trots att landstinget i flera år arbetat för ökad jämlikhet mellan män och kvinnor, finns det fortfarande bolagsstyrelser i landstinget med enbart män.

Av 113 styrelsemedlemmar i landstingens 16 bolag är drygt 40 procent kvinnor.

I landstingsstyrelsen - som motsvarar kommunstyrelsen i en kommun - sitter tio kvinnor och 13 män.

I de båda moderbolagen Landstingshuset i Stockholm och Storstockholms lokaltrafik är styrelseposterna jämnt fördelade mellan könen.

I styrelserna för sjukhusen och folktandvården är det något fler kvinnor än män.

Men det finns fortfarande ett par rejäla undantag. Det är fastighetsbolaget Locum och bolaget Medicarrier, som sköter om inköp och distribution av allt material till sjukhusen i länet. I de båda bolagen styr enbart män.

I Locum heter ordföranden Dag Larsson, han är 45 år, landstingsråd och socialdemokratisk gruppledare. Han har minst 20 politiska uppdrag i landstinget, varav fem som ordförande och två som förste vice ordförande.

Medicarriers ordförande är också socialdemokrat och heter Anders Lönnberg. Han har åtta politiska uppdrag, varav tre som ordförande.

Urban Ryadal, ordförande i landstingets valberedning, säger till Radio Stockholm att den här uppenbara snedfördelningen i två av landstingets bolag, förmodligen beror på bolagens speciella karaktär, alltså fastighetsförvaltning och inköp.