Ingen hälsorisk att bo nära förorenat område

1:44 min

Som P4 Västmanland tidigare berättat har gruvbrytning kring Nedre Skärsjön i Skinnskattebergs kommun orsakat föroreningar. Nu ska länsstyrelsen bland annat sätta upp informationsskyltar i området.

– Det är ett stort område kring Nedre Skärsjön där det finns många lämningar från gruvverksamhet, och vi har gjort undersökningar där vi hittat bland annat en hög halt arsenik i ytjord, säger Sari Välimaa, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Västmanland.

Skärsjön har i Länsstyrelsens undersökningar visat sig vara den sjö i Västmanland som mår sämst. Redan 2012 pratades det om den höga halten av bland annat arsenik i området och sedan dess har ytterligare undersökningar gjorts och man försöker nu få en samlad bild av hur läget är kring sjön när det gäller föroreningarna. 

Snart ska man bland annat sätta upp informationsskyltar i området och eftersom området är så pass stort är det inte aktuellt att ta bort allt marklager som förorenats men det kan bli aktuellt att göra i iallafall delar av området.

Boende väl medvetna om föroreningarna

Eva Anderberg bor i närheten av Nedre Skärsjön och undrar varför testerna inte gjorts tidigare.

– När vi flyttade in i vårt hus för 18 år sedan så var det helt klart att man inte badar eller fiskar i sjön. Det har ju folk vetat länge så det är lite konstigt att några tester inte gjorts förrän nu, säger Eva Anderberg.

Enligt länsstyrelsen så riskklassas alla förorenade områden och prioriteras därefter, så att undersökningarna inte gjorts förrän nu beror på att man helt enkelt inte fått bidrag för det tidigare.

Kan fortsätta dricka sitt vatten

Bor man i nära Nedre Skärsjön så behöver man inte vara orolig för de höga arsenikhalterna enligt Sari Välimaa, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Västmanland.

– De boende bor ju inte direkt på gruvområderna, och de undersökningar som vi har gjort i dricksvatten har visat sig vara bra så alla kan fortsätta dricka sitt vatten enligt de undersökningar som vi har gjort, säger Sari Välimaa.