Svensk forskning om Stasi brändes

2:22 min

Efter att ha fått uppskov i tre år blev Stasiforskaren Birgitta Almgren från Arboga till sist tvungen, på order av Säpo, att förstöra minnesanteckningarna som legat till grund för hennes forskning.

Igår brann hemligstämplat material från Säpos arkiv i forskaren Birgitta Almgrens trädgård hemma i Arboga. Bland annat namn på svenska spioner och andra detaljer från Kalla Kriget. Sedan 2005 har hon ingått i ett forskningsprojekt och undersökt och också skrivit böcker om svenskars samarbete med den Östtyska säkerhetstjänsten Stasi och dess infiltration i Sverige.

– Ja, det är ju rätt märkligt det här. Och extremt ovanligt i ett demokratiskt land, att man ska förstöra sitt forskningsmaterial, säger Birgitta Almgren.

Som den enda i projektet fick hon, med visst förbehåll, tillgång till Säpos hemligstämplade arkiv. Minnesanteckningarna därifrån skulle förstöras efteråt. Och efter att ha fått uppskov i tre år, nåddes Birgitta Almgren till sist av beskedet att hennes ansökan om resning i Högsta förvaltningsdomstolen avslagits och att materialet skulle förstöras före årsskiftet.

– Villkor för Stasiforskning internationellt är ju väldigt gynnsam, andra länder har ju lyckats att hantera den här svåra historien. Men Sverige hemlighåller. Vi har onödiga hinder här i Sverige som borde förbättras

Birgitta Almgren menar att man i Sverige, likt i exempelvis Tyskland, borde ha en mer öppen debatt och att den svenska säkerhetspolisens arkiv borde bli mer tillgängliga för bland annat forskare.

– Historien om Sverige och Stasi och DDR kan ju bidra till en medvetenhet och till att förhindra att diktaturer infiltererar i öppna länder och att totalitära idéer slår rot här i Sverige.