Vård för överviktiga barn

Kalmar läns landsting ligger efter när det gäller vården av överviktiga barn. Och trots att rapport efter rapport visar på att svenska barn blir allt tjockare och löper risk att drabbas av allvarliga konsekvenser senare i livet så finns ännu inget särskilt vårdprogram för överviktiga barn i Kalmar län. Men vid barnkliniken i Kalmar är man nu på gång att skapa ett sådant.
Idag samlades kommunernas sjuksköterskor, skolläkare och personal från barnavårdscentralerna för att få råd från landstingets dietister och en barnläkare från Malmö.