Fler söker till Högskolan i Jönköping

Det blir allt populärare att studera på högskolan i Jönköping. Antalet förstahandsansökningar har ökat med 1,7 % jämfört med förra året. Totalt i Sverige har antalet högskoleansökningar ökat med knappt 1%.

Det populärast programmet på högskolan i Jönköping är Media- och kommunikationsvetenskapliga programmet, öppen ingång, där det är 7,3 sökande per plats. Men även Socionomprogarmmet ligger i topp med 7,1 sökande per palts.

När det gäller lärarutblidningen så har Högskolan i Jönköping, trots den senaste tidens debatt om brister i landets lärarutblidningar, fått 8% fler ansökningar jämfört med förra året och populärast där är förskollärar inriktningen.