Ny diskussion om sopor

Nästa vecka kommer kommunstyrelsen åter att diskutera frågan om hur de gotländska soporna ska tas om hand.

Och kommunledningen förordar det alternativ som föreslår att det gotländska hushållssoporna ska brännas.

Men alternativa metoder ska inte motarbetas och det kan till exempel innebära att avloppsslammet kan tas omhand av andra.