Arbetsförmedlare behåller jobbet

Den arbetsförmedlare i Nyköping som hotade arbetslösa byggnadsarbetare med indragen a-kassa, om de inte åkte till Stockholm för att demonstrera, får behålla jobbet. Det står klart efter att verkets jurister utrett händelsen. Det skriver Södermanlands Nyheter.

Juristerna föreslår att arbetsförmedlaren får en varning eller löneavdrag.