Kommunalråd kritiserar kommunalråd

Vänsterpartiets kommunalråd i Uddevalla. Ewy Gahnström reagerar starkt på vad kommunalrådet Lennart Björk sade igår efter det att domen fallit mot förra kommunpolitikern och socialdemokraten Helen Hagström Nordendorph, nämligen att det skulle handla om en politisk rättegång.

Gahnström tycker, att det är en förolämpning mot det svenska rättssystemet att uttrycka sig så.

Ewy Gahnström reagerar också på att förra kommunalrådet Lennart Johansson sagt, att det var ett etikettsbrott av de tre anmälande kvinnorna inom socialdemokratiska partiet att inte klara av saken internt inom partiet.

Krav på Lennart Björks avgång har ställts från Kristdemokraternas sida, men vänsterns Ewy Gahnström har i dagsläget inga sådana krav, även om hon säger att hon själv i motsvarande läge hade avgått för länge sedan.