privattandläkare tvingas neka kunder

Även köerna till privattandläkare är mycket långa. På vissa håll i Sörmland kan man inte längre ta emot nya patienter.