Nya ledningar längs Mälarstranden

Vatten- och avloppsledningar längs Mälarstranden i Eskilstuna måste byggas ut för 30 miljoner per år fram till 2007. Det anser det kommunala bolaget Energi&Miljö, som nu fortsätter att bygga ut VA vid Sundbyvik, Ängsholmen, Mälby/Torshälla huvud och en ledning mellan Sundbyholm och Torshälla.

Dessutom ska bolaget erbjuda anslutning vid vissa tomtgränser.

Mälarstranden är tätbebyggd och kommunen har de senaste åren öppnat upp för att fler ska kunna bo permanent i längs Mälarstranden. Det kräver kommunal anslutning, för att rena avloppsvattnet i ett område av fritidshuskaraktär.