Hjärnskakningsstudie i Blekinge

Blekingesjukhuset i Karlskrona ingår i en studie som ska avgöra vilken vård som är bäst för patienter som har drabbats av hjärnskakning.
Alternativen som jämförs är röntgen av patienternas hjärna och och att de sedan skickas hem och den traditionella formen av vård som innebär övervakning av patienten på sjukhuset. Varje år drabbas 17 000 människor i Sverige av hjärnskakning. Hans Winberg som är kirurgläkare tror att studien kommer att leda till att vården blir enhetlig vid alla sjukhus. Han tror också att det blir skallröntgen som kommer att användas i all större utsträckning.