250 år gammal renlag kan åter bli aktuell

På söndagen går avtalet som låtit svenska renar beta på norsk mark ut. I stället träder då den 250 år gamla lag Lappkodicillen i kraft.

Söndagen verkar bli en dag av konflikter för renägarna i Sverige. I Härjedalen tvistar renägarna med privata markägare om betesmarken. Samtidigt väntar ytterligare en strid för renägarna vid den norska gränsen.

Från och med söndag finns det inget avtal som styr de svenska renägarnas rätt till bete på den norska sidan.

Men Olle Larsson från Rans Sameby i Västerbotten tänker låta sina renar gå över till Norge till sommaren och stöder sig då på en urgammal lag.

– Vi har anmält att vi ska flytta dit i början av sommaren, säger han.

Markägarna vill ha betalt
Renägarnas rätt till betesmarker är en omdiskuterad fråga just nu. I Härjedalen vill markägarna från och med söndag ha betalt för att renarna ska få bete men parterna kommer inte överens och frågan får troligen avgöras i domstol.

Vid den norska gränsen väntar ytterligare diskussioner om rätten till renbete.

Urgammal lag börjar gälla igen
Det senaste avtalet som reglerar renägarnas rätt till renbete över gränsen slöts 1972. Det avtalet går nu ut och förhandlingarna har kört fast även här. Det betyder att Lappkodicillen, en över 250 år gammal lag, träder i kraft.

1751 kom lagen för att säkerställa samernas rätt att flytta sina renar över den nya gränsen mellan Norge och Sverige. De senare årens avtal mellan länderna har sedan dess begränsat de svenska renägarnas rätt till betesmark i Norge då de norska renägarna tycker sig behöva betesmarken själva.

Flyttar tillbaks igen
När nu Lappkodicillen gäller igen kommer Olle Larsson att flytta sina renar till de områden i Norge han använde före 1972.

– Det är bra sommarland och det var ju så vi hade det förr i tiden. Vi flyttade dit under sommaren, i juli och augusti var vi där, säger han.

Vill förlänga lagen från 1972
Det norska stortinget förbereder just nu en lag som skulle betyda att avtalet från 1972 ska fortsätta att gälla i Norge.

Renbetet kommer troligen att inom en snar framtid återigen regleras av ett avtal. Det säger Jon Gaustla, ansvarig för den norska samerättsutredningen

– Detta kommer ju att leda till förhandlingar mellan Sverige och Norge. Vi hoppas att man ska hitta en lösning så att rennäringen på båda sidor blir nöjda, säger han.

Sven Rönnqvist, Ekot i Umeå
sven.ronnqvist@sr.se