Kd vill satsa miljarder på äldre

Äldreomsorgen är ingen framtidsfråga för socialdemokraterna, det skriver kristdemokraterna i Örebro, med anledning av vårpropositionen.
De skarpa förslagen uteblir, och kristdemokraterna tror att det behövs mellan 25 och 30 miljarder kronor i resurstillskott för att de äldre ska få en värdig vård, och vårdpersonalen bättre arbetsvillkor och högre löner.