Försäkringskassan kortar köerna

En ny socialförsäkringsnämnd inrättas inom kort i Luleå.
Den kommer att korta väntetiderna med en femtedel.

Det är framförallt köerna för till exempel arbetsskador, handikappersättning och för dom som ska få sjuk-och aktivitetsersättningar som köerna ska kortas.

Pekka Kairento, chef för Försäkringskassan i Norrbotten, säger till Norrbottensnytt att han tror att den nya socialförsäkringsnämnden kan korta köerna för beslut, med en femtedel.

Den nya socialförsäkringsnämnden ska ta ärenden från hela länet. Nämnden är politiskt tillsatt. Och det är Försäkringskassan som betalar ut dom beslutade ersättningarna.