Två ministrar 1 maj-talar i Sjuhärad

Bland socialdemokraternas 1 maj-talare i Sjuhärad finns två representanter från regeringen. Socialminister Berit Andnor talar i Borås och Kinna, och skolminister Ibrahim Baylan talar i Herrljunga.

Bland övriga talare finns också ett tungt namn inom fackföreningsrörelsen, Metalls informationschef Anders Ferbe, som bland annat skött kontakterna med media under den uppmärksammade sex- och spritskandalen i Metalls avdelning i Trollhättan. Han talar i Limmared.

I socialdemokraternas 1 maj-firande i Ulricehamn deltar ordföranden i ett av riksdagens tyngsta utskott, boråsaren Arne Kjörnsberg, och Västra Götalandsregionens högste politiker, Roland Andersson, också han från Borås.