Pengar till kvinnojour

Kvinnojouren i Borlänge har fått 300.000 kronor av Arvsfonden.

Enligt, Ylva Eriksson, Kvinnojourens ordförande ska pengarna användas för att stödja flickor som känner sig utsatta i skolan.