Nya rön om miljöproblem i gruvor

I dagarna har en stor forskarrapport om miljöproblem med gruvdammar blivit klar. Forskningen, som bland annat bedrivits i Aitik i Norrbotten, visar att vattnet kan vara neutralt inne i dammarna, men när det kommer ut i naturen kan det ändra PH-värdet och försura marken.

Det är forskningsprojektet MiMi som under forskningsprogrammet ”Åtgärder mot miljöproblem från gruvavfall” nu publicerar sina resultat från de forskningsprojekt som inleddes 1997.

- I grova drag handlar det om att hålla syret från upplagen för att undvika miljöproblem, säger Lars Olof Höglund som är forskningschef.
Men det har även visat sig att det som inte är ett problem inne i avfallsdammen, kan bli ett problem när det kommer ut i vattnet nedströms.
- Mäter man vattnet inne i avfallsupplagen så är ofta vattnet neutralt, men mäter man nedströms kan det vara ordentligt surt.

Det handlar om en kemisk process inne i avfallet, som inte är bra för miljön.

- Lakvattnet innehåller löst järn i en reducerad form, vilket innebär att det är under syrefria förhållanden. När det då träffar på syre utanför upplagen och träffar på syre i till exempel en bäck, bildas en oxidation som ger en försurningseffekt.

Enligt forskarna är det bästa sättet att komma till rätta med dom här problemen att hålla syre utanför avfallsmagasinen.

- Magasinen med avfall ska vara så väl täckta att inget syre kan komma ner i avfallet och startat kemiska processer, säger Lars Olof Höglund.