Bygge av bullervall stoppas

Gislaveds kommun stoppar nu byggandet av en bullervall på Motorbanan i Anderstorp. Anledningen är att man hittat miljöfarligt avfall i jordmassorna.
Förutom oljefat har kommunen hittat bland annat kylskåp, bilmotor, en jordbruksmaskin och en kvicksilverlampa i jordmassorna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt under fredag eftermiddag att polisanmäla företaget SCS som hyr motorbanan för brott mot miljöbalken. Företaget hotas också av böter på 200 000 kronor om de lägger mer jord på vallen, eller tar bort jord som redan finns där. SCS skriver i en pressrelease att orsakerna till att det finns avfall i vallen är att en lastbilschaufför kört en del avfall till motorbanan, som egentligen skulle ha körts till soptipp. SCS har infört nya rutiner för att detta inte ska kunna hända igen.