Många sökte asyl under året

1:43 min

Drygt 80 000 personer har sökt asyl i Sverige under 2014, det visar migrationsverkets årsrapport. Det är den högsta siffran sedan början av 90-talet och kriget på Balkan och framförallt är det personer från krigets Syrien som söker skydd i Sverige. 

En grupp som ökat markant är ensamkommande flyktingbarn som nästan fördubblats i antal sedan 2013. 

Förra året kom det 7 000 ensamkommande barn till Sverige, vilket nästan är en fördubbling jämfört med 2013.

– Många barn kommer från utdragna konflikthärdar och vi ser Afghanistan, Syrien, Somalia, det är konflikter som har på gått under lång tid och då brukar vi se att man vill komma därifrån och då skickar man iväg sina barn, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket.

Asylsökande och beviljade uppehållstillstånd 2014

  • 81 300 personer sökte asyl

  • 33 500 har beviljats asyl av skyddsskäl

  • 42 000 har fått uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning

  • 1 960 beviljades uppehållstillstånd som kvotflyktingar

Förra året sökte 81 300 personer asyl i Sverige, de allra flesta på flykt från kriget i Syrien. De flesta som fick uppehållstillstånd i Sverige 2014 fick det för att kunna återförenas med sin familj, drygt 40 000 personer.

De anhöriga från Syrien var flest, därefter familjemedlemmar från Somalia och därefter statslösa.

– Vi har en konflikt som har pågått under flera år i Syrien och det är många som har kommit hit, och nästa steg är ju att man vill återförenas med sin familj. Det är det vi ser som får genomslag i statistiken, säger Mikael Ribbenvik.

Antalet asylsökande är det näst största sedan andra världskriget, det är bara 1992, under balkankriget, som fler människor sökte skydd i Sverige.

Migrationsverkets har sedan tidigare förutspått att mellan 80 000 och 105 000 personer kommer att söka asyl i Sverige under 2015.

– Prognoser är ju alltid väldigt osäkra. Vi kan börja med att säga att den prognosen vi gjorde för i år slog in, vi förutspådde 80 000. För nästa år har vi ett spann mellan 80 och 105 000 och det är lika sannolikt övre som undre spannet, det beror på vad som händer i världen.