Många patientföreningar sponsrade av företag

Mer än hälften av landets patient- och handikapporganisationer sponsras av läkemedelsföretag. På Läkemedelsverket anser man att föreningarnas trovärdighet hotas.

P1-programmet Kalibers granskning av 50 föreningar visar 30 av dem sponsras. Det gäller allt från enstaka trycksaker till grundplåten för hela föreningen. Vanligast är resebidrag, betalda trycksaker och konferenser, men det finns också exempel på att läkemedelsföretag satsat 50 000 kronor för att en patientförening ska kunna starta.

Professor Björn Berman på Läkemedelsverket säger till Kaliber att sponsringen hotar föreningarnas trovärdighet.

Även om läkemedelsföretagen och föreningarna kan ha samma intressen finns det även bland företagen de som vill ha större tydlighet i regelverket.

Richard Bergström, som är VD på Läkemedelsföretagens branschorganisation LIF, säger till Sveriges Radio att man har skrivit till regeringen för att få en granskning till stånd.