Forskare: Gruvor kan drivas miljövänligt

1:42 min

Gruvnäringen är en bra framtidsnäring och kunskapen om dess fördelar är för dålig, menar forskare vid Luleå Tekniska universitet. I en forskningsrapport föreslår man en utvecklad gruvturism som användningsområde i nedlagda gruvor.

I rapporten slår man fast att en väl skött hantering av bland annat miljöpåverkan kan bidra till hållbar tillväxt.

Björn Öhlander, professor i tillämpad geologi är en av forskarna bakom rapporten och han menar att debatten ibland är missvisande.

– Jag tycker tonläget från vissa miljöorganisationer är för högt. Det går att hitta konstruktiva lösningar i de allra flesta fall, det är jag helt övertygad om.

Nio forskare ligger bakom rapporten som ser positivt på gruvnäringen i framtiden. Men det krävs mer forskning inom en mängd områden.

Bland annat hur man bättre kan ta tillvara på det man utvinner innan det läggs på deponi, menar Björn Öhlander.

Han menar att gruvnäringen kommer att ha stor betydelse för Sverige även i framtiden, och att det finns lösningar på de flesta av problemen. Bland annat vad man gör med nedlagda gruvor.

– Många, inte minst utifrån bilder i pressen, ser framför sig instängslade områden med sneda och vinda gamla staket och man får inte vara innanför. Men så kommer det inte vara. När man en gång i tiden lägger ner och efterbehandlar områdena så kommer skogen att vandra in. Och då blir det användbara ytor igen om det nu är renbete som det har använts till.

– Men vi måste tänka på tidsperspektivet, det tar ju förstås lång tid.

Nu vill alltså forskarna titta mer in i framtiden och där ser man ett underutvecklat område: Gruvturismen.

– Om man står uppe på skidanläggningen i Dundret i Gällivare och tittar ner på Aitikområdet så slås man av de enorma dimensionerna. När man en gång i tiden lägger ner gruvdriften där kommer det bli Sveriges djupaste sjö, över 500 meter djup. Det är klart det skulle många vara intresserade av att se, tror jag, säger Björn Öhlander.

Är det möjligt att bada i en sådan sjö?

– Vattenkvaliteten i en sådan dagbrottssjö är en av de frågor som vi vill undersöka vidare, säger Björn Öhlander.