Trångt mellan sängar

Malmö stad riskerar att få böta 100 000 kronor på grund av alltför trånga utrymmen på vårdhemmet Lotsgården i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo.
Arbetsmiljöinspektionen har beslutat om ett vitesföreläggande om de anställda tvingas att arbeta vidare i de trånga utrymmena kring vårdtagarnas sängar och i toalett- o duschutrymmen. Verket gör bedömningen att risken är för de anställda drabbas av belastningsskador är stor. Tidigare har fem sjukhus i Skåne fått vitesförelägganden från Arbetsmiljöinspektionen på grund av för trånga utrymmen runt patientsängarna. Vitet var ursprungligen 30 000 kronor per felplacerad säng, men det sänktes nyligen i en dom i länsrätten till 30 000 kronor per sjukhus i stället.